W 2011 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał profesor Muhammada Yunusa. Człowiek ten opracował pojęcie mikrokredytu, w jego mniemaniu jest to nisko kwotowa tania chwilówka na założenie drobnego biznesu. Pomysł ten zrodził się podczas podróży po bangladeskich wsiach.

Profesor Yunusa doznał pewnej refleksji spotykając kobiety zajmujące się pleceniem różnych produktów gospodarstwa domowego z bambusa. Pracownice zarabiały raptem kilka centów dziennie. Kobiety te miały możliwość zarabiać znacznie więcej jednak nie było ich stać na samodzielne zakupienie bambusa. Pracowały więc na zlecenie, choć do sukcesu brakowało im zaledwie 20 dolarów.

Pokojowa Nagroda Nobla dla pomysłodawcy krótkoterminowej pożyczki

Tak zaczęła się historia mikrokredytów. W niedługim czasie powstał Grameen Bank, który rozpoczął wspieranie przedsiębiorczości wśród ubogich w Bangladeszu. Oczywiście działalność banku rozwinęła się w wielu innych krajach Trzeciego Świata. Głównie wspiera ona kobiety.

Ponad 90 % klientów stanowią kobiety. Pożyczki udzielane są średnio na 300 $. Co ciekawe aż 95 % pożyczek zostaje w pełni zwrócona.

W 2006 roku twórca banku zostaje uhonorowany pokojową nagrodą Nobla za swoją działalność walczącą z ubóstwem. Domeną Muhammada Yunusa jest bowiem przekonanie, że pokój na świecie nie jest możliwy jeśli tak wielu ludzi żyje na skraju ubóstwa.

I tylko skuteczne działania mające na celu wyciągnięcie całych narodów ze skrajnej biedy zapewni pokój na Ziemi.

Kilka ciekawostek na temat Grameen Bank

  1. W samym Bangladeszu działa ponad 2,5 tysiąca filii tego banku. Obejmuje ponad 83 tysiące miejscowości w tym kraju.
  2. Do 2008 roku udzielono pożyczek ponad 7,5 mln ludzi.
  3. Bank udziela pożyczek ze zgromadzonych depozytów. Aż 54 % depozytu pochodzi od pożyczkobiorców. Od 16 lat bank zaprzestał finansowania działalności pożyczkowej z zewnętrznych źródeł.
  4. W swojej wieloletniej działalności tylko w roku 1991 i 1992 nie wykazał zysków.

Zasady funkcjonowania mikrokredytu według twórcy tego pojęcia:

  1.  Prawem człowieka jest możliwość uzyskania kredytu i ubóstwo danego człowieka nie może być powodem do uniemożliwienia mu zaciągnięcia go.
  2. Podstawą do zawarcia umowy o kredyt jest zaufanie. Nie jest udzielany o pisemne umowy, zastawy i zabezpieczenia.
  3. Pieniądze pochodzące z kredytu nie mogą być przeznaczane na cele konsumpcyjne. Pozyskane pieniądze muszą być przeznaczone na cele zarobkowe.
  4. Celem banku jest utrzymanie płynności finansowej oraz pozyskiwanie dochodu umożliwiającego deponowanie pieniędzy na kolejne pożyczki. Zyski nie są zarobkiem akcjonariuszy. Bank jest więc w całości stworzony do pomocy ubogim, a nie zarabianiem na nich. Oprocentowanie jest podobne do tych w bankach komercyjnych.
  5. Kapitał społeczny jest kolejnym celem banku. Corocznie spośród kredytobiorców wybierani są liderzy i członkowie zarządów. Zajmują się oni rozwojem kapitału ludzkiego, ochroną środowiska, wspieraniem ochrony zdrowia, edukację i technologię.
  6. Bank promuje również odpowiedzialność społeczną celem podnoszenia świadomości ubogiej ludności. Poprawa ich jakości życia odbywa się poprzez kodeksy dobrych praktyk. Promuje się nieprzyjmowanie posagu od rodzin panien młodych, zagwarantowanie edukacji dla młodych pokoleń, budowa higienicznych toalet, sadzenie drzew, zdrowe odżywianie, zapewnienie czystej wody pitnej w każdym domostwie.

Trudno nie zgodzić się z poglądami twórcy banku. Mówi on, że bieda nie jest wytworem ludzi biednych i nieporadnych, a odpowiadają za to politycy i inne instytucje.

Ludzie ubodzy są niedowartościowani i niemal każdy z nich jest zdolny do pełnego wkładu w budowę dobrej gospodarki. Ich zdolności są niedowartościowane, odbiera się im możliwości do rozwoju i do uczciwego zarabiania pieniędzy.

Biedni posiadają takie same możliwości jak bogaci, jednak są one niewykorzystywane. Działalność charytatywna nie jest skutecznym sposobem do zwalczania biedy, jest ona sposobem na jej przedłużanie i utrwalanie. Ludziom należy umożliwić pracę i rozwój. To jest podstawą do zwalczania biedy i ubóstwa.

Tylko wyzwolenie własnej energii i kreatywności jest pewnym sukcesem.